Selv om covid 19 pandemien har medført store utfordringer for 4Service, har selskapet hatt et stort fokus på opplæring og kompetanseutvikling. Dette har resultert i over 10.000 kursgjennomføringer siden begynnelsen av mars.

Kursene har vært en mix av introduksjonsmoduler og mikrokurs innen utvalgte områder, som f.eks HMS og hygiene. Vi gratulerer 4Service med den høye kursgjennomføringen!

 


Om 4Service
4Service er et serviceselskap innenfor personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester, og har ca. 2.700 ansatte.