Hilde Vere Hilmarsen, seniorkonsulent, fagansvarlig opplæring

ACOS er en ledende norsk IT-leverandør som leverer løsninger til de fleste norske kommuner og departement, samt en rekke tilsyn, direktorat og private organisasjoner. Et av ACOSs hovedprodukt er sak- og arkivsystemet WebSak. Som en del av ACOS sin leveranse til kundene, har de utarbeidet digitale læringspakker tilknyttet bruk av WebSak, som rulles ut til ansatte i kommunene.

For å gjøre tilgangen til opplæringen så smidig som mulig for sluttbruker, har ACOS etablert en synkronisering mot kommunenes ansattregister. I praksis betyr dette at brukeren ikke behøver å logge inn i et nytt system, men logger seg på kommunens systemer på vanlig måte, og dermed har tilgang til ACOS opplæringen – det man kaller en «single sign on – SSO»-løsning.  ACOS bruker Didacs standardiserte API`er for å etablere synkroniseringen inn mot kommunenes systemer.

Vi ønsker ACOS lykke til videre med etablering av tette og smidige løsninger med kommunene, og opplæring av de ansatte i WebSak.

«Det at vi har fått til en integrasjon med kommunenes ansattsystemer, gjør at opplæringen blir lettere tilgjengelig for de ansatte i kommunene. Det er vi veldig glade for!»