Høy turnover, stor geografisk spredning, og et stort behov for økt kompetanse, er noe av det som preger norske barnehager, skolefritidsordninger osv. Men hvordan lære opp et stort antall ansatte på en effektiv og fleksibel måte?

ifokus-assistent-pngiFokus i Larvik lanserer i disse dager 2 nye opplæringsprogram. Det ene programmet, Grunnkurs for barnehageassistenter, gir alle nye og eksisterende medarbeidere en grunnleggende innføring i hva det vil si å jobbe som assistent. Programmet består av 2 moduler, der den ene tar for seg rollen som barnehageassistent, og den andre tar for seg barnehagens oppgaver. Modulene tar for seg temaer som roller og ansvar, HMS og regelverk, og hvilken rolle man skal fylle som en barnehageassistent.

I tillegg til grunnkurset for barnehageassistenter, tilbyr iFokus et nettbasert opplæringsprogram innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Programmet dekker teoridelen på veien til et fagbrev, og består av 8 moduler, deriblant 4 innsendingsoppgaver. Opplæringsprogrammet er beregnet for de som jobber med barn og unge i alderen 0-18 år, og som har 5 års erfaring innen faget, men som mangler en formell utdannelse i faget.

Ta kontakt med iFokus for mer informasjon om opplæringsprogrammene: iFokus