Branntrening – elæring og VR

Securitas sitt nye konsept for brannslukking tar livsviktig opplæring inn i en
moderne verden. Nå kan dine medarbeidere enklere tilegne seg ferdigheter om hvordan forebygge og bekjempe brann på jobb, i det offentlige rom og hjemme. Securitas benytter e-læring og kunstig virkelighet (VR) som gjør det raskt og enkelt å trene store grupper medarbeidere.

  • Målgruppe: Alle medarbeidere som må gjennomføre lovpålagt branntrening
  • Innhold: Forberedelse (teori) på nett og praktisk trening med VR teknologi
  • Produsent: Securitas

Ta kontakt med oss for mer informasjon: firmapost@didac.no telefon: 982 25 930

Tilbake til nettkurs