Noen av våre kunder: NHO, APOTEK 1, OSLO KOMMUNE, MESTERBAKEREN, HAUGALAND KRAFT, SECURITAS, BREMNES SEASHORE, IKM GRUPPEN og FLYTOGET.

Våre kunder er fra ulike bransjer og benytter seg av vår kompetanse i ulik grad og på mange ulike måter. Felles for de fleste av dem er at de bruker våre nettbaserte læringsverktøy for produksjon, distribusjon og oppfølging av læringsaktiviteter. Ved hjelp av våre verktøy kan våre kunder utvikle alt fra små nettbaserte opplæringssekvenser til komplette opplæringsprogram bestående av nettkurs, samlinger og innsendingsoppgaver. Noen av våre kunder;