Bunnpris oppdaterer nettskolen med nytt og variert innhold.

Elæring og læringsplattform er ikke noe nytt for Bunnpris. De har gjennom flere år tilbudt kurs og annen opplæring til både medarbeidere og ledere ute i de vel 250 butikkene. Nå har de sammen med utvalgte ledere ute i butikkene hatt en gjennomgang av kompetansebehovet. Resultatet er en ny og forbedret nettskole med variert innhold, alt fra praktisk og nyttige kurs for nyansatte, til myndighetspålagt opplæring (f.eks salg av øl og tobakksvarer). Parallelt med at pensumet oppdateres, lages det nye rutiner/regler for tildeling og oppfølging av opplæringen. Målet med nettskolen er å gi nye medarbeidere en god «onboarding», og at nødvendig «påfyll» av kompetanse og retrening gjennomføres.

Bunnpris bruker læringsplattformen Didac trainer for å produsere det nettbaserte innholdet, og administrere kurs og deltakere. Det som er viktig for Bunnpris er at medarbeiderne får den opplæringen de skal ha, og at organisasjonen til enhver tid har full kontroll ift gjennomføring av de ulike opplæringsaktivitetene.

Vi ser frem til et videre samarbeid med Bunnpris om utarbeidelse av opplæringsstrategi/plan, og bistå med å «sette opp» e-læringsportalen slik at kjeden kan jobbe effektivt med kompetanseutvikling.