Didac opplever økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester, og vi søker derfor en dyktig og motivert medarbeider som kan bistå våre kunder med teknisk assistanse og brukerstøtte.

Som Technical Account Manager, bør du kunne forklare tekniske detaljer og funksjoner til et ikke-teknisk publikum. Jobben er svært sentral i vår evne til å kunne hjelpe våre kunder til gode brukeropplevelser og resultater av sin satsing på e-læring. Dette vil kreve god produktinnsikt og evne til å sette seg inn i ulike virksomheters behov. Relevant utdannelse kan kompensere for manglende erfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Gi teknisk støtte til kundene for å støtte pre-salg og ettersalgs-prosesser
 • Besvare produktrelaterte henvendelser
 • Gjennomføre opplæring for kundens brukere
 • Støtte kunde ifm brukerhåndtering; foreslå aktuelle løsninger, følge opp og bistå ved integrasjoner, bistå med forslag til strukturering
 • Gi utviklere tilbakemeldinger fra kundene for å identifisere potensielle nye funksjoner eller forbedringer
 • Gi Kundeansvarlige (KAM) tilbakemeldinger om enkeltkunders behov
 • Rapportere om produktytelse
 • Erfaringsoverføring til salgsavdelingen for å gi innspill til behovsforståelse
 • Etablere beste praksis på egne ansvarsområder

Krav

 • Svært god verbal og skriftlig kommunikasjonsferdighet
 • Evne til å forstå kundenes behov
 • Teknisk bakgrunn med praktisk erfaring innen digital teknologi
 • Kjennskap til programvare og front-end-utvikling
 • Sterke analytiske og problemløsende ferdigheter
 • Bachelorgrad innen IT eller relevant felt

Ta kontakt med Olav Kråkenes på tlf. 982 25 234 eller epost: olav.kraakenes@didac.no