Vi oppgraderer Didac trainer - nå med funksjonalitet for gamification.

De fleste virksomheter ønsker å skape en levende og aktiv læringskultur i egen bedrift, en kultur der medarbeiderne ser viktigheten av å utvikle seg, lære nye ting – en kontinuerlig læringsprosess. Som virksomhet forsøker man å legge til rette for å utvikle denne læringskulturen – skape engasjement, få medarbeiderne til å dele kunnskap og erfaring, få dem til å foreslå innhold, premiere de som bidrar aktivt osv. Ofte en krevende øvelse som man må jobbe kontinuerlig med over tid for å få til å fungere.

Vårt utgangspunkt for å utvikle / videreutvikle læringsplattformen Didac trainer, er å tilby en plattform som håndterer og systematiserer både den obligatoriske opplæringen, og funksjonalitet som bidrar til å bygge en lærende organisasjon.

I praksis betyr dette funksjonalitet for systematikk:

  • distribuere obligatorisk opplæring til utvalgte målgrupper, sette tidsfrist, automatisk utsendelse av påminnelser, ta ut rapporter som viser status, sette opp sertifiseringer osv.,

…og funksjonalitet som stimulerer til læring:

  • opplæringskatalog tilpasset ulike målgrupper, kunne foreslå læringsinnhold, kunne dele læringsinnhold, delta i diskusjoner, delta i konkurranser, samle poeng / utmerkelser osv.

Ny funksjonalitet – Gamification
Nå oppdateres Didac trainer med funksjonalitet for gamification. Hensikten med denne funksjonaliteten er å stimulere til læring i egen organisasjon. Som administrator kan man sette opp prestasjoner eller konkurranser der medarbeiderne samler poeng og / eller utmerkelser (badger). Som medarbeider kan man bli premiert på ulike måter, som for eksempel gjennomføring av kurs, tester osv., deling av innhold, eller bidratt med innholdsforslag. Hver enkelt medarbeider kan under Min opplæring se sin egen status, i tillegg til et «leaderboard» for hele organisasjonen.

________________________________________________

Ta kontakt med oss for mer informasjon om den nye funksjonaliteten, og for å avtale en demonstrasjon: 

Telefon: 982 25 930 / 900 32 561
Epost: firmapost@didac.no