Bruk AI (Chat GPT) ved produksjon av nettbaserte kurs!

Det er mye snakk om kunstig intelligens om dagen, og spesielt løsningen ChatGPT. Dette er en chatbot basert på kunstig intelligens, og som er trent på store mengder tekstdata for kunne generere menneskelignende svar på ulike spørsmål og samtaler.

Denne teknologien har vi bygget inn støtte for i læringsplattformen Didac trainer. Det betyr at du som kursprodusent kan få hjelp av AI til å produsere ulike tekstforslag, kontrollspørsmål, dialoger og oppsummeringer.

____________________________________________________________________________________

Ta kontakt med oss for en demonstrasjon av hvordan du på en svært effektiv måte kan produsere nettkurs ved hjelp av AI:

Telefon: +47 900 32 561
Epost: firmapost@didac.no

For mer informasjon om læringsplattformen Didac trainer: Didac trainer