Læringsplattformen Didac trainer videreutvikles kontinuerlig. Nå utvider vi funksjonaliteten i plattformen med LEARNING EXPERIENCE - del innhold, foreslå innhold, sett score, få forslag.

I den siste oppdateringen av Didac trainer er det bygget inn «Learning Experience» funksjonalitet (LXP). Tanken med LXP er å presentere innhold for brukerne basert på en algoritme som gjør at dette er relevant for brukeren, f.eks basert på at man har gjennomført en læringsaktivitet innen et område, for så å få forslag om lignende aktiviteter. Eller at en bruker anbefaler og «deler» noe som man mener er av interesse for andre brukere, innen samme rolle. Ved beskrivelse av hva LXP er sammenlignes det ofte med plattformer som Netflix og Spotify, og ulike sosiale plattformer.

Filmen under viser kort hvordan LXP- funksjonalitet fungerer i Didac trainer: