Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Animalia er en viktig bidragsyter for kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra fjøs til bord og arrangerer en rekke ulike kurs og seminarer. Animalia er også blant de fremste på digital opplæring utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen.

Didac trainer og Shopify
Animalia bruker i dag læringsplattformen Didac trainer for å utvikle, distribuere og administrere nettbaserte kurs og komplette opplæringsprogram. Nå er også plattformen integrert med e-handlesløsningen Shopify. Dette innebærer at enkeltbrukere kan kjøpe nettkurs, betale med kort / Vipps, for så å automatisk få tilgang til kurset etter at betalingen er registrert. Kurstilbudet publiseres som produkter på Animalias nettsider med tekst, bilder og evt filmer. Brukeren legger ønsket kurs i handlekurven, betaler, og får tilgang til læringsplattformen når betalingen er registrert.

Med denne nye e-handelsløsningen har Animalia nå en komplett nettskole med ulike forretningsmodeller, fra salg av stort et antall kurs med en faktura, til salg av enkeltkurs med kort- eller Vippsbetaling. Shopify er en av verdens mest brukte e-handelsløsninger, og det er IT konsulentselskapet KnowIT som har bistått Animalia med å utvikle integrasjonen mellom Didac trainer og Shopify.