DIPS utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for norske sykehus og kommuner.

Som et ledd i å nå sin målsetning om å skape økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt på tvers, har de nå lansert sin digitale læringsportal for sine ansatte.

Ved bruk av Didac trainer gjør de kompetanse tilgjengelig for ansatte, både obligatorisk opplæring og et «bibliotek» med ulike kurs. Biblioteket har allerede over 50 kurs/program tilgjengelig.

Didac gratulerer DIPS med lanseringen av Akademiet!