Go-Ahead Nordic valgte for en tid tilbake Didac trainer som plattform for å produsere og administrere opplæring. Nå er det første obligatoriske opplæringsprogrammet lansert i Go-Ahead sin kursportal, et opplæringsprogram med 4 egenproduserte kurs om organisasjonens styringssystem.

Styringssystemet er de aktiviteter og prosesser som tas i bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere Go-Ahead Norge sin virksomhet, et styringssystem som er i samsvarer med krav fastsatt i lovgivningen. Opplæringsprogrammet omhandler med andre ord svært viktige tema for Go-Ahead, og er obligatorisk for alle ansatte i selskapet.

Vi gratulerer Go-Ahead med produksjonen og lanseringen av de første kursene, og ønsker alle ansatte lykke til med gjennomføringen av opplæringsprogrammet.