Invitasjon til frokostmøte fredag 5 mai 2017. Hvordan kombinere e-læring og VR teknologi?

Brann-og-redning-VR-400-IIKunstig virkelighet og VR teknologi er på full fart inn i hverdagen vår, spesielt i forhold til spill. Men er det mulig å bruke dette effektivt også i opplæringssammenheng? Securitas har fått utviklet et spennende konsept innen brann – og redning, der de kombinerer teori på nett og praktisk trening ved hjelp av VR teknologi.

På frokostmøtet 5 mai vil Ole-Ivar Bjørkamo fra Securitas både fortelle om prosjektet, og vise hvordan dette fungerer i praksis. Det vil også bli mulighet for å teste brannslukking vha VR briller!

Kort om konseptet

De som skal trenes må først gjennom et e-læringskurs. Deretter utstyres de med VR-briller og et brannslukkingsapparat. Med VR-brillene på oppstår en brann i rommet, og oppgaven er å slukke brannen så korrekt og hurtig som mulig.Ansatte lærer hvordan et brannslukkingsapparat brukes til å fjerne faren, og blir trygge på at det kan ta sekunder å gjøre området trygt igjen. En instruktør vil alltid være til stede for å gi råd. Teknologien er helt trygg og kan brukes av alle. Programvaren kan simulere ulike branner for alle typer miljø som kontor, flykabin, storkjøkken, hotellrom, eller teknisk rom.

Praktiske opplysninger
Tid: Fredag 5 mai kl, 08:30 – 10:00
Sted: Didac as, Lilleakerveien 2B, Oslo
Påmelding: Pr. epost firmapost@www.didac.no innen tirsdag 2 mai
Arrangementet er gratis, enkel servering