Vi ønsker FVB Sverige AB velkommen som ny kunde!

I Sverige og internasjonalt er FVB en av de ledende konsulentene innen energi, industri, eiendom og el & auomation. Gjennom sine lokale kontorer i Sverige, Storbritannia, Canada og USA, tilbyr FVB økt kundeverdi gjennom lokal forankring i et globalisert marked.

Målet er, med høy kompetanse, stort engasjement og effektive og miljøvennlige løsninger, redusere klimapåvirkningen, bidra til et bærekraftig samfunn, og skape lønnsomhet for sine kunder.

«Våre ansatte spiller en veldig sentral rolle, og FVB tilbyr god personlig utvikling og karrieremuligheter i selskapet. Med Didac trainer vil vi kunne systematisere alle våre opplæringsaktiviteter, og sikre at våre ansatte har den nødvendige kunnskapen som kreves.»

Marie Barrefors, Personalstrateg ved FVB Sverige AB.