Våre samarbeidspartnere Veritech og HMS Norge kan tilby en rekke ulike kurs innen HMS og kvalitet.

 • Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-ISO 9001:2015
  • Målgruppe: Kvalitetsledere, internrevisorer og ledere. Kurset tilfredstiller krav i ISO 9001 til komptetanse om standarden
  • Innhold: Lederskap, Risikobasert tilnærming, Prosesskartlegging, Prosessstyring, Kvalitetsledelse, Kontinuerlig forbedring, Kvalitetsleders rolle, Test og eksamen, Tips til innføring av ISO 9001: 2015
  • Gjennomføringstid: ca. 3 timer
  • Produsent: Veritech as
 • Kurs i Praktisk miljøledelse med NS-ISO 14001:2015
  • Målgruppe: Miljøledere, HMS personell, internrevisorer og ledere. Kurset tilfredstiller krav i ISO 14001 til grunnleggende kompetanse om standarden.
  • Innhold: Risikobasert tilnærming, Miljøkartlegging, Miljøledelse, Miljøleders rolle, Test og eksamen, Tips til innføring av ISO 14001
  • Gjennomføringstid: ca. 3 timer
  • Produsent: Veritech as
 • Kurs i Praktisk arbeidsmiljø med SN-BS OHSAS 18001:2007
  • Målgruppe: HMS ledere, verneledere, vernepersonell, internrevisorer og ledere. Kurset tilfredsstiller krav i OHSAS 18001 til kompetanse om standarden.
  • Kursinnhold: SN-BS OHSAS 18001, Standarden, Helse og sikkerhet, Krav til dokumentasjon, Krav til ledelsen, Risikokartlegging, Mål og handlingsplaner, Test og eksamen, Tips til innføring av OHSAS 18001
  • Gjennomføringstid: ca. 3 timer
  • Produsent: Veritech as
 • Kurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2011
  • Målgruppe: Dette kurset er relevant for revisjonspersonell som utfører revisjon innenfor: kvalitet, miljø, HMS, leverandører, prosjekt, økonomi, tilsyn etc.
  • Kursinnhold: Standarden, Revisjonsprosessen, Utførelse av revisjon, Kategorisering av revisjonsfunn, Rapportering og oppfølging av revisjonsresultater, Opplæring og kvalifisering av revisjonspersonell, Test og eksamen, Tips til prosedyrer for revisjon med NS-EN ISO 19011
  • Gjennomføringstid: ca. 3 timer
  • Produsent: Veritech as
 • HMS kurs for ledere og vernepersonell
  • Målgruppe: Arbeidsgivere, ledere og helse- og vernepersonell
  • Kursinnhold: Hvilket ansvar arbeidsgiver, leder og arbeidstaker har i forhold til arbeidsmiljøloven, Hvilke muligheter en organisasjon har for å arbeide systematisk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, HMS lovgivningen.
  • Gjennomføringstid: ca.2 timer
  • Produsent : Veritech as
 • Grunnopplæring for verneombud
  • Målgruppe: Verneombud og Hovedverneombud
  • Innhold: Roller, Regelverket, Verneombudets oppgaver, Systematisk HMS, Sykefravær, Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, Ergonomi, mm.
  • Gjennomføringstid: 15 – 18 timer (9 moduler)
  • Produsent: HMS Norge
 • HMS for ledere
  • Målgruppe: Ledere med arbeidsgiveransvar
  • Innhold: Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, Rammevilkår, Risikohåndtering, Systematisk HMS, Ergonomi/Fysisk aktivitet
  • Gjennomføringstid: 3 – 5 timer (5 moduler)
   Produsent: HMS Norge

Ta kontakt med oss for mer informasjon: firmapost@didac.no telefon: 982 25 930

Tilbake til nettkurs