Våre samarbeidspartnere Veritech og HMS Norge kan tilby en rekke ulike kurs innen HMS og kvalitet.

  • NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet (levert av Veritech as)
  • NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø (levert av Veritech as)
  • NS-EN ISO 19011:2011   Veiledning for revisjon (levert av Veritech as)
  • HMS kurs for ledere og vernebombud (levert av Veritech as)
  • HMS grunnkurs (levert av Veritech as)
  • HMS nøkkelen – verneombudskurs (levert av HMS Norge)
  • HMS nøkkelen – HMS for ledere (levert av HMS Norge)

Ta kontakt med oss for mer informasjon: firmapost@didac.no telefon: 982 25 930

Tilbake til nettkurs