Entreprenørselskapet HENT tar nå i bruk læringsplattformen Didac trainer LCMS!

HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter, med komplett deltakelse fra idè til overlevering som et av sine varemerker. De har nå valgt Didac trainer som sin plattform for kompetanseutvikling, noe vi er både stolte og glade over!