Læringsplattformen Didac trainer er en komplett løsning bestående av både forfatterverktøy og et administrasjonssystem (LMS).

I Didac trainer kan en utvikle alt fra små mikrokurs til komplette opplæringsprogram, tester og undersøkelser, og administrere klasseromskurs, sertifiseringer og kompetanseprofiler.

Produsèr og ajourhold læringsinnhold selv
– Mikrokurs (korte kurs med 2-5 minutters gjennomføringstid for deltaker )
– Nettkurs (interaktive nettkurs med en gjennomføringstid på 15 – 40 minutter)
– Tester
– Undersøkelser / surveys
– Avsjekk – utført arbeidsoppgave
– Innsendingsoppgaver med rettelærer
– Opplæringsprogrammer (komplette læringsløp bestående av nettkurs, tester, samlinger og innleveringer, undersøkelser osv.)

Bruk AI ved produksjon av mikrokurs
– Didac trainer innebygd integrasjon mot ChatGPT
– Bruk kunstig intelligens (AI) for å få tekstforslag
– Få hjelp med å gjøre oppsummeringer av allerede produsert innhold

Administrèr samlinger og klasseromskurs
– Tid, sted, antall plasser, overnatting, deltagelse, ventelister osv.
– Få varslinger om deltagelse på kurs

Administrèr webinarer
– Tid, antall plasser, osv.
– Bruk MS Teams, Zoom, Google Meet eller Facebook Messenger Rooms
– Få varslinger om deltagelse på webinar

Sertifiseringer
– Holdbarhet på kompetanse
– Både interne sertifiseringer og eksterne sertifikater
– Få varslinger når sertifikatet nærmer seg utløpsdato
– Få oversikt over sertifikat som er i ferd med å utløpe om f.eks 3 mnd, 6 mnd osv.

Learning Experience (LXP)
– Foreslå læringsinnhold (filmer, linker, dokumenter, nettsider osv.)
– Del innhold
– Sett score og rating
– Få forslag på innhold

Gamification
– Lag prestasjoner eller konkurranser
– Samle poeng eller utmerkelser
– Se score og resultater
– Se leaderboard

Kompetanseprofiler
– Hvem kan hva? Sett krav til kompetanse ift ulike stillingskategorier / funksjoner
– Ta ut profilrapporter som vi status i egen organisasjon
– Få oversikt over egen kompetanseprofil – hva er kravet, og hva mangler jeg?

Lag læringsoppgaver – SKAL TA
– Sett krav til gjennomføring av opplæring
– Sett på automatiske varsler for effektiv oppfølging

Opplæringstilbud – KAN TA
– Publisere kurstilbudet i kurskatalogen og tag innholdet ift emne
– Styr tilgangen til innholdet i katalogen ift målgruppe

Meldingsplan
– Sett opp plan for når meldinger og nettkurs skal distribueres til målgruppen

Automatisk oppfølging / varsler
– Automatisk utsendelse av meldinger til de som ikke har gjennomført

Rapportering og statistikk
– Egendefinerte og standard rapporter
– Ta ut rapporter på alle nivåer (bedrift, avdeling, seksjon, stilling, medarbeider)