Didac har siden i sommer samarbeidet med flere deler av Telia om opplæring av ansatte og partnere i forbindelse med lansering av nye tjenester.

Telia er opptatt av å gi god basiskompetanse når de lanserer nye tjenester, og det er ofte kort tid fra produktet er ferdigstilt, til lansering og opplæring i produktet skal være gjennomført.

I forbindelse med både «Telia Bedriftsnett» og «Mobil som tjeneste», har Didac, i tett samarbeid med  Telia, utviklet til sammen 12 mindre kursmoduler og en liten test. Deler av opplæringen ble tildelt som en obligatorisk oppgave, mens andre deler ble gjort tilgjengelig via en «kursoversikt». Vi takker for et godt samarbeid så langt, og ser frem imot nye og spennende læringsprosjekter i tiden fremover!