Vi er stolte og glade for at Innlandet fylkeskommune har valgt læringsplattformen Didac trainer.

Med plattformen vil Innlandet fylkeskommune selv utvikle læringsinnhold og administrere all opplæring og kompetanseutvikling i fylket. Kurs og opplæring innen HMS, kvalitet og IT-sikkerhet er eksempler på områder som blir sentrale ved lansering av kursportalen. Alle ansatte i fylkeskommunen (ca. 4.000) får tilgang til opplæring via læringsplattformen Didac trainer.

Kort om Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. Fylkeskommunen eier og drifter 23 videregående skoler, 41 tannklinikker og 2 folkehøgskoler. I tillegg eier og drifter de 7.000 kilometer fylkesveger og har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket, både buss og ferge.

Kort om Didac trainer
Læringsplattformen Didac trainer er en komplett løsning bestående av ulike forfatterverktøy og administrasjonsfunksjonalitet. I Didac trainer kan en utvikle alt fra mikrokurs til komplette opplæringsprogram, tester og undersøkelser, og administrere klasseromskurs / webinar, sertifiseringer og kompetanseprofiler.

Vi ønsker Innlandet fylkeskommune velkommen som kunde og ser frem imot samarbeidet!