Delta på inspirasjonsmøte 15 mai og hør spennende foredrag fra blant andre Ernst & Young, Riksrevisjonen og Plantasjen!

 

Program

 

Funn fra HR undersøkelsen 2018
v/Ernst & Young Norge

Siden 2007 har HR Norge og Ernst & Young (EY) årlig gjennomført HR-undersøkelsen, med mål om å bidra med innsikt i hvordan HR-praksiser og prosesser utvikler seg i et arbeidsliv og marked i endring. Årets undersøkelse bestod av fire utvalgte områder der organisasjoner, medarbeidere og samfunnet kan ha ulike behov og interesser.

  1. Utvikle eller anskaffe kompetanse?
  2. Kampen om talentene eller kampen om alle?
  3. Behov for styring eller autonomi?
  4. Behov for standardisering eller behov for personlig tilpasning?

I dette foredraget vil EY fortelle om hovedfunnene fra undersøkelsen, med et spesielt fokus på området kompetanseutvikling!

 

Systematisk kompetanseutvikling i Riksrevisjonen
v/Felix Röber, Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er en kompetansebedrift med høyt utdannende medarbeidere. Riksrevisjonens mandat og utviklingen av arbeidsmetodikk utløser et stort behov for å kontinuerlig videreutvikle og oppdatere sine medarbeidere. Riksrevisjonen må kontinuerlig jobbe med å sette det i system, og bruker en rekke ulike opplæringsformer for å nå sine kompetansemål. I dette foredraget vil Felix Röber fortelle om Riksrevisjonens kompetansestrategi, hvordan de bruker ulike opplæringsformer, og hvordan de bruker teknologi for å støtte læringsprosessene i virksomheten.

 

MIKRO opplæring i Plantasjen – 4.000 kursgjennomføringer på under 4 uker!
v/Trine Kristoffersen, Plantasjen

Plantasjen jobber systematisk med opplæring og kompetanseutvikling ute i kjeden. De gjennomfører hvert år en rekke ulike opplæringstiltak, alt fra nettbaserte kurs til fysisk trening ute i butikk. Denne våren har de startet med MIKRO opplæring. Korte kampanje- og produktkurs produserer og distribueres på løpende bånd, og gjennomføringen er imponerende! I dette foredraget vil ansvarlig for Plantasjen Business School, Trine Kristoffersen, forteller om Plantasjens satsning på MIKRO kurs, erfaringene så langt, og litt om veien videre.

 

Obligatorisk opplæring, kompetansestyring og «learning experience» – alt i samme system?
v/Didac

I den senere tid har det vokst frem et nytt begrep innen digital læring og systemer for organisering av en virksomhets opplæringsaktiviteter, Learning Experience. Idèen med Learning Experience er å presentere innhold for brukerne basert på det som er relevant for brukeren, enten basert på anbefalinger fra kollegaer, eller systemgenererte anbefalinger basert på hva du eller andre har gjennomført tidligere. Og her sammenlignes det med plattformer som Netflix og Spotify. Men, er det sett fra bedriftens ståsted OK at medarbeidere fritt deler læringsinnhold, og hvordan skal bedriften kunne ha nødvendig styring med dette samtidig som en ønsker å utnytte de ansattes evne til å komme med gode referanser og idéer? Hør våre tanker om hvordan dette kan håndteres, og delta i diskusjonen!

Vel møtt!

 


Praktisk informasjon

Sted: Didac as, Lilleakerveien 2B, Oslo
Tid: Onsdag 15 mai kl.08:30 – 11:00
Arrangementet er gratis, vi serverer frokost!

Klikk her for påmelding