Delta på inspirasjonsmøte 30 oktober og hør spennende foredrag fra blant andre Assessit, Firesafe og Nobia!

 

 

Styrkebasert medarbeiderutvikling
v/ Ina Kook Rambøl, seniorrådgiver Assessit

I dette foredraget vil Ina fortelle om hva styrkebasert medarbeiderutvikling er, og hvordan dette kan legge et godt grunnlag for læring og utvikling på arbeidsplassen. Hun vil bruke et konkret case for å illustrere konseptet, og hvordan det kan implementeres i virksomheten. Ina er seniorrådgiver hos Assessit, og har en mastergrad i organisasjonspsykologi og lang HR-erfaring fra offentlig og privat sektor.

 

FIRESAFE – Hvordan sikre at alle medarbeidere har grunnleggende kunnskap om forretningskritiske områder?
v/ Heidi Abantao, HR-direktør Firesafe

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring, og målet med virksomheten er å bidra til å redde liv og verdier gjennom et mer brannsikkert samfunn. Firesafe er en organisasjon med ca. 500 ansatte i Norge, og har de siste årene gjennomført systematisk opplæring i hele organisasjonen, og spesielt innen HMS området. I dette foredraget vil Heidi fortelle om hvordan de bruker elæring og «tradisjonell» opplæring for å oppdatere både medarbeidere og ledere i bedriften.

 

NOBIA – Hvordan lære opp forhandlere som skal selge produktene dine?
v/Alexander Karlstad, opplæringsansvarlig Nobia

Nobia er et internasjonalt selskap som eier flere europeiske kjøkkenfirmaer. I Norge representerer de merkenavn som Norema og Sigdal. Opplæringen i Nobia er både rettet mot ansatte i Nobia Norge, men også mot Nobia sitt forhandlernett. I dette foredraget vil Alexander fortelle om hvordan de bruker nettbasert læring for å nå ut til forhandlerapparatet med ny kunnskap om Nobias produkter.

 

Learning Experience i praksis
v/Harald Kirkebø, markedssjef i Didac

På inspirasjonsmøtet i mai presenterte vi noen tanker og refleksjoner rundt læringsbegrepet Learning Experience. Hovedtanken bak Learning Experience er å la brukerne foreslå læringsinnhold, dele innhold, sette score og få forslag. I dette foredraget vil vi vise helt konkret hvordan dette kan fungere i praksis.