TEMA: Kompetanseutvikling i kjøttbransjen, og prestasjoner / gamification i læring.

Del 1 – Animalia forsyner hele kjøttbransjen med kompetanseutvikling
Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling. Animalia tilbyr en stor portefølje av kurs, både tradisjonelle og nettbaserte, og retter seg mot en rekke ulike aktører i bransjen.

I dette foredraget vil fagsjef kurs og opplæring Tone Yvonne Sundhagen og spesialrådgiver Kaia Seweriin fortelle om behovet for kompetanseutvikling i kjøttbransjen, hvordan Animalia forsyner bransjen med kurs / opplæring, hvordan de har tatt i bruk digital læring i bransjen, og erfaringene så langt.

Del 2 – Prestasjoner og gamification i læring
For å stimulere til gjennomføring der læringen ikke er obligatorisk, er det mange som leter etter gode metoder. Elementer fra spillverdenen har lenge vært forsøkt benyttet, med vekslende hell. Produksjon av kurs kan lett bli dyrt og komplisert, og ikke egnet i en virkelighet der størrelsen på det enkelte læringselement stadig blir mindre.

Men, det er interessante muligheter for å benytte elementer fra spillets dramaturgi, der du konkurrerer mot deg selv eller andre om å oppnå en status eller nivåer. I dette foredraget skal vi se nærmere på hvordan utmerkelser/badger, resultatlister og gamification kan bidra til å øke motivasjonen for gjennomføring. Vi vil også vise konkrete eksempler for hvordan dette kan fungere i en nettbasert læringsplattform.

________________________________________

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 27 januar kl.09:00 – 09:45
Sted: Microsoft Teams
Pris: Gratis
Påmelding: innen 25 januar, Klikk her for påmelding

Du får tilsendt en link til selve webinaret i en egen mail i forkant av møtet.

Vel møtt på nett!
Didac as