Delta på webinaret og få en presentasjon av Osloskolens nettkurs «Vold og trusler om vold»

Osloskolen har med sine mange elever og lærere et stort fokus på å unngå situasjoner med vold og/eller trusler om dette. Som ett av flere tiltak er det utarbeidet en serie med nettbasert opplæring for alle ansatte i Osloskolen.

I en hektisk hverdag er vi så heldige at Utdanningsetaten tar seg tid til å gi oss en kort orientering om prosjektet. De vil bl.a. komme inn på bakgrunnen for å lage en slik opplæring, og litt om prosjektet frem mot ferdige kurs. I tillegg vil de si litt om hvordan opplæringen skal benyttes/gjennomføres av ansatte i Osloskolen.

Som et viktig element i denne opplæringen er det laget en kort film om Luka. Filmen om Luka, hans medelever og lærer vil bli vist som del av inspirasjonswebinaret.

Tid: Torsdag 12. mai kl.09:00 – 09:45
Sted: Microsoft Teams
Pris: Gratis

Klikk her for å melde deg på webinaret: Påmelding

Du får link til selve webinaret i en egen mail.

Vel møtt til en inspirerende morgen sammen med oss!