Systematisk kompetanseutvikling i Riksrevisjonen, og 10.000 kursgjennomføringer i Plantasjen siden mars, var noe av det vi fikk høre om på inspirasjonsmøtet 15 mai.

Over 40 deltakere hadde funnet veien til Didac onsdag 15 mai for å få inspirasjon!

Først ute var Bjørnar Skas Løwe fra EY. EY gjennomfører hvert år, i samarbeid med HR Norge, en HR undersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å bidra med innsikt i hvordan HR-praksiser og prosesser utvikler seg i et arbeidsliv og marked i endring. Bjørnar Skas presenterte funn fra undersøkelsen med et spesielt fokus på kompetanseutvikling. Et av funnene er at mange av bedriftene har klare digitaliseringsstrategier, men mangler kompetansestrategier som forteller hvordan man skal utvikle og trene medarbeiderne for å møte fremtidens kompetansekrav.

Riksrevisjonen er en virksomhet som er opptatt av systematikk og etterrettelighet. Seniorrådgiver Felix Röber fortalte om Riksrevisjonens kompetansestrategi, planer og konkrete tiltak. Riksrevisjonen er opptatt av å ta i bruk en rekke ulike opplæringsmetoder og kilder, alt fra nettkurs, samlinger, datacamp`er og sosiale møteplasser.

HR Business Partner Trine Kristoffersen fra Plantasjen fortalte om deres satsning på MIKRO KURS. For Plantasjen er våren / sommeren den viktigste perioden, og godt vær gir mange kunder i butikkene. Da er det viktig at kundene møter medarbeidere med god kjennskap til de ulike sesongproduktene. Plantasjen utvikler mikro kurs på løpende bånd, kurs som gir medarbeiderne i Norge, Sverige og Finland en kort innføring om produktet og mersalgsmuligheter. Siden mars i år har ulike fagpersoner i Plantasjen utviklet 11 mikro kurs, og har per dags dato ca 10.000 kursgjennomføringer.

Harald Kirkebø fra Didac avsluttet møtet med et kort foredrag om læringsplattformer og «learning experience» (LXP). Tanken bak «learning experience» er å la brukerne dele innhold, sette score / rating på innhold, og samtidig la plattformen komme med forslag til brukerne om mulige kurs / læringsinnhold, basert på en algoritme. Didac jobber konkret med dette nå, og vil implementere dette konseptet i Didacs læringsplattformen innen kort tid.