Tilbring formiddagen med oss, og få innblikk i hvordan bla. 4Service og Espira Gruppen arbeider med medarbeiderutvikling.

Det skjer mye spennende ute hos våre kunder og samarbeidspartnere, og dette vil vi dele med dere. Delta på inspirasjonsmøtet torsdag 25 oktober og få nyttige innpill ift hvordan organisere en effektiv og inspirerende læringshverdag.

Program 

Grunnopplæring og dokumentasjon i 4Service
v/Stian Stenlund, HSEQ Manager

4SERVICE driver catering og andre servicetjenester på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen, kantinevirksomhet for offentlige og private bedrifter, samt anleggshotell for verksteds- og entreprenørbransjen. I dette foredraget vil Stian fortelle om viktigheten av å gi alle ansatte grunnleggende opplæring i forretningskritiske områder som hygiene, HMS og kvalitet, og ikke minst viktigheten av å kunne dokumentere gjennomført opplæring. Han vil også vise eksempler fra nettskolen til 4Service.

 

Digitalisering i barnehagen!
v/Kjetil Haugland Johansen, IT direktør

Espira har idag 101 barnehager med nærmere 9.500 barn, og sysselsetter over 2700 ansatte. Målet til Espira er at de skal være den barnehageaktøren som er best på kunnskap om barn og barnehage. I dette foredraget vil Kjetil fortelle om hvordan de bruker nettbasert læring for å nå ut til alle sine ansatte, og hvilke planer de har for å digitalisere kommunikasjonen og opplæringen av sine medarbeidere.

 

Informasjon / påmelding
Tidspunkt: Torsdag 25 oktober kl. 08:30 – 10:30
Påmelding: Pr. epost: firmapost@didac.no innen mandag 22 oktober
Sted: Didac as, Lilleakerveien 2A, Oslo

Arrangementet er gratis, enkel servering!