Kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling i krisetid

Barnehagekjeden Espira har 104 barnehager og nesten 3000 ansatte. I forbindelse med koronakrisen har barnehagene stengt ned, og gradvis åpnet opp igjen. Gjennom hele denne perioden har Espira hatt fokus på kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling. I dette foredraget vil Mari Fagerheim og Pia Paulsrud fortelle mer om hvordan Espira har jobbet med kontinuerlig kvalitetsarbeid og opplæring av medarbeiderne ute i kjeden i denne spesielle tiden.

På del 2 av inspirasjonsmøtet skal vi se nærmere på hvordan vi kan anvende læringsteknologi for å forsøke å redusere effekten av «glemselskurven». En av de største utfordringene med all læring, både i klasserommet og på nett, er at man glemmer mye av den nye kunnskapen veldig raskt. Hvordan kan vi hindre dette, og hvordan lage en god «læringsmaskin» som bidrar til å holde «attention» oppe hos medarbeiderne?

Tid: Tirsdag 16 juni kl.09:00 – 09:45
Sted: Microsoft Teams
Pris: Gratis

Klikk her for å melde deg på webinaret
Du får link til selve webinaret i en egen mail

Vel møtt til en inspirerende formiddag sammen med oss!