Kan man få til mer opplæring, og mer effektiv opplæring i krisetid?

I denne spesielle tiden vi er inne i, må vi tenke alternativt ift opplæring og kommunikasjon. Dette har ført til at virksomhetene har snudd seg raskt og funnet nye måter å kommunisere på, og endret modellene for gjennomføring av opplæring. Delta på webinaret og hør hvordan 4Service har tilpasset seg den nye hverdagen.

Del 1 – 4Service og fantastisk kursgjennomføring
4Service er et godt eksempel på dette. 4Service er en av landets ledene leverandører av tjenester innenfor områdene personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester, og teller i dag rundt 3000 medarbeidere. Pandemien har ført til at de har måttet legge mer av kompetanseutviklingen over på nett, noe som har resultert i en svært høy kursgjennomføring. Bare i oktober hadde selskapet hele 15.000 kursgjennomføringer.

HMS leder Thomas Mydland i 4Service vil fortelle mer om deres reise fra tradisjonell opplæring til mer nettbasert opplæring og kommunikasjon, og hvilke resultater dette har gitt for selskapet.

Del 2 – Webinar og elæring
På mange måter har webinaret, nesten over natten, overtatt for det tradisjonelle klasseromskurset. På del 2 av inspirasjonsmøtet vil vi se nærmere på hvordan webinarformen kan kombineres med nettbasert læring. Hvordan kan webinaret inngå i et større opplæringsprogram, og hvordan vil dette fremstå for sluttbrukerne?

 


 

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 9 desember kl.09:00 – 09:45
Sted: Teams
Pris: Gratis
Påmelding: innen 7 desember, klikk her for påmelding

Du får tilsendt en link til selve webinaret i en egen mail i forkant av møtet.