Delta på webinaret 24 mai og hør hvordan en av Norges største arbeidsgivere jobber med utvikling av sine medarbeiderne

Osloskolen omfatter alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre i Oslo kommune, til sammen over 170 barne- ungdoms- og videregående skoler, med drøye 80.000 elever. Med sine nærmere 20.000 ansatte er Utdanningsetaten i Oslo, Norges største kommunale etat. Etaten består av mange ulike yrkesgrupper, grupper med et stort behov for kontinuerlig opplæring og påfyll av kompetanse.

I en hektisk hverdag er det å nå ut til alle ansatte med nødvendig opplæring, en stor utfordring. For å lykkes med dette, har Osloskolen de senere årene i stadig større grad tatt i bruk nettbasert opplæring. I dette foredraget vil spesialkonsulent Hilde Harviken Bangen fra Osloskolen fortelle om hvordan de jobber med opplæring og kompetanseutvikling ute i etaten, med fokus på nettbasert læring. Hilde vil også fortelle om pågående prosjekter og hvilke ønsker, planer og drømmer de har for fremtiden.

Del 2: Hvordan kombinere elæring, fysiske kurs og praktiske oppgaver?
Mange bedrifter har en rekke dokumentasjonskrav til ansatte og deres arbeid. Det kan være offentlige pålegg, kundekrav eller interne behov. I enkleste form kan det være snakk om at ansatte har satt seg inn i en rutine, men det kan også være dokumentasjon på utført praktisk oppgave ute på arbeidsplassen, og som igjen inngår i et større opplæringsprogram eller sertifiseringsløp. La oss demonstrere hvordan dette kan løses gjennom konkrete og praktiske eksempler.

____________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 24 mai kl.09:00 – 09:45
Sted: Webinar – MS Teams
Påmelding: Innen 22 mai, klikk her

Arrangementet er gratis