Nyheter

Frokostmøte 5 mai

Frokostmøte 5 mai

Invitasjon til frokostmøte fredag 5 mai 2017. Hvordan kombinere e-læring og VR teknologi?

Lansering Didac trainer

Lansering Didac trainer

Tirsdag 7 mars lanserte vi en ny læringsplattform. Den nye plattformen har samme navn som tidligere versjoner, Didac trainer, men dette er en helt ny og forbedret løsning, både når det gjelder teknologi og funksjonalitet.

Nye kunder Didac trainer

Nye kunder Didac trainer

Vi takker for tilliten og ønsker nye virksomheter velkommen som brukere av Didac trainer!

Nettkurs for barnehager!

Nettkurs for barnehager!

Høy turnover, stor geografisk spredning, og et stort behov for økt kompetanse, er noe av det som preger norske barnehager, skolefritidsordninger osv. Men hvordan lære opp et stort antall ansatte på en effektiv og fleksibel måte?

Kampanjeopplæring

Kampanjeopplæring

Sunkost kjører cirka 14 kampanjer i året. Ved hjelp av obligatoriske e-læringskurs, sikrer Sunkost at alle ansatte ute i butikkene har nødvendig kunnskap og informasjon i forkant av hver kampanje.

Nettkurs i planterutiner

Nettkurs i planterutiner

Skadegjørere på planter kan føre til irreversible skader i norsk flora. Alle som jobber med mottak og oppbevaring av planter, har et stort ansvar i å hindre at skadegjørere havner i naturen vår.