Nyheter

Læringsplattform – Kjært barn har mange navn!

Læringsplattform – Kjært barn har mange navn!

LMS, LCMS, LXP, Læringsplattform, kjært barn har mange navn! I den senere tid har det vokst frem et nytt begrep innen digital læring og systemer for organisering av en virksomhets opplæringsaktiviteter, LXP, Learning Experience Platform. Representerer LXP noe nytt, er det en videreutvikling av løsninger vi allerede kjenner, eller er det rett og slett et nytt navn på noe vi allerede har?