Nyheter

Nettkurs for barnehager!

Nettkurs for barnehager!

Høy turnover, stor geografisk spredning, og et stort behov for økt kompetanse, er noe av det som preger norske barnehager, skolefritidsordninger osv. Men hvordan lære opp et stort antall ansatte på en effektiv og fleksibel måte?

Kampanjeopplæring

Kampanjeopplæring

Sunkost kjører cirka 14 kampanjer i året. Ved hjelp av obligatoriske e-læringskurs, sikrer Sunkost at alle ansatte ute i butikkene har nødvendig kunnskap og informasjon i forkant av hver kampanje.

Nettkurs i planterutiner

Nettkurs i planterutiner

Skadegjørere på planter kan føre til irreversible skader i norsk flora. Alle som jobber med mottak og oppbevaring av planter, har et stort ansvar i å hindre at skadegjørere havner i naturen vår.