Nyheter

Kampanjeopplæring

Kampanjeopplæring

Sunkost kjører cirka 14 kampanjer i året. Ved hjelp av obligatoriske e-læringskurs, sikrer Sunkost at alle ansatte ute i butikkene har nødvendig kunnskap og informasjon i forkant av hver kampanje.

Nettkurs i planterutiner

Nettkurs i planterutiner

Skadegjørere på planter kan føre til irreversible skader i norsk flora. Alle som jobber med mottak og oppbevaring av planter, har et stort ansvar i å hindre at skadegjørere havner i naturen vår.