tablet-rapport-500Hvorfor – kompetanse som konkurransefaktor

For mange virksomheter er medarbeidernes kompetanse en svært viktig konkurransefaktor. Produktene er sammenliknbare og markedsføringen til de ulike aktørene ofte like god. I denne situasjonen blir medarbeidernes kunnskap om egen virksomhet, kunder, produkter salgsarbeid, prosesser og rutiner avgjørende faktorer for å lykkes. Utvikling og trening av medarbeidere blir derfor en svært viktig konkurransefaktor for å nå virksomhetens mål.

 

Hva – få mest mulig ut av hver opplæringskrone

For å lykkes med dette er det viktig å finne de opplæringsformene som gir best effekt og nytte. Hva bør fortsatt gjennomføres på den tradisjonelle måten i et klasserom eller ute på arbeidsplassen, og hva bør gjennomføres som nettbasert opplæring, enten via en tablet, PC eller smarttelefonen? I noen tilfeller er det kanskje fornuftig å sette sammen ulike opplæringsaktiviteter i et eget læringsløp, som for eksempel å forberede deltakeren gjennom en en kort introduksjon på nett før man samles til klasseromsundervisning.

 

Hvordan – sett opplæringen i system

Didac trainer er en praktisk og brukervennlig løsning som bidrar til å sette virksomhetens opplæringsaktiviteter og kompetanseutvikling i system. Ved hjelp av Didac trainer kan dere selv utvikle alt fra mikrokurs/oppdateringer til store program.  Skap interaktive nettkurs, komplette opplæringsprogram, surveys/undersøkelser, klasseromskurs, innleveringer, sertifiseringer og kompetanseprofiler – Didac trainer er en komplett plattform for å organisere og systematisere all opplæring og kompetanse i virksomheten.

Les mer om Didac trainer her