Likestillingssentrene i Norge samarbeider om felles nettskole!

Likestillingssenteret på Hamar, Likestillingssenteret KUN og Senter for likestilling UIA, samarbeider på en rekke ulike områder for et mer inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Nå har de også gått sammen om å bruke læringsplattformen Didac trainer for produksjon, distribusjon og oppfølging av kompetanseheving rettet mot sine primære målgrupper.

I tett samarbeid bistår de hverandre med å utvikle kompetansehevende tiltak, og selv om kursene har ulikt innhold og profil, drar de god nytte av et tett samarbeid og en felles plattform.

Vi ønsker likestillingssentrene lykke til videre med et viktig arbeid!