BASIS Trygg Mat

  • Målgruppe: Alle som behandler fersk mat
  • Innhold: Hygiene, temperaturbehandling, kritiske punkter osv.
  • Gjennomføringstid: 30 – 40 min
  • Produsent: Didac

Ta kontakt med oss for mer informasjon: firmapost@didac.no telefon: 982 25 930

Tilbake til nettkurs