Vi er stolte og glade for at Mattilsynet har valgt å ta i bruk læringsplattformen Didac trainer!

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Tilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Som tilsynsmyndighet må Mattilsynet til enhver tid kunne vise EØS-landenes kontrollorgan ESA at de har full kontroll på og oversikt over pågående og gjennomførte læringsløp. Med ny læringsplattform har Mattilsynet som mål at all aktivitet og kursing skal kunne dokumenteres gjennom plattformen, enten deltakelse skjer gjennom e-læringskurs, fysiske kurs eller opplæringsaktiviteter via Teams.

Kursporteføljen vil bestå av en rekke lovpålagte kurs som f.eks innen kjøttkontroll og grensekontroll, men også ulike kurs innen tilsynsvirksomheten. De ulike avdelingene og fagpersoner i Mattilsynet vil også få muligheten til selv å utvikle fagspesifikke nettkurs i plattformen. Med stort trykk på utviklingsarbeid og mange produktteam er målet at Didac trainer kan bidra til god implementering av Mattilsynets nyutviklede verktøy og rutiner.

Vi ønsker Mattilsynet velkommen som Didac-kunde, og ser frem imot samarbeidet!