Mesterbakeren leverer ferske brød- og bakevarer til Rema 1000. De 10 bakeriene forsyner hver dag butikker over hele landet med ferske brød, boller og rundstykker. For en virksomhet som Mesterbakeren er det avgjørende at alle ansatte har grunnleggende kunnskap om hygiene, HMS og gode produksjonsrutiner. En svikt i dette vil kunne få svært negative effekter for selskapet.

For å sikre at alle har gjennomført obligatorisk opplæring og har gyldige sertifiseringer, har Mesterbakeren tatt i bruk læringsplattformen Didac trainer. I første omgang har Mesterbakeren utviklet et nettbaserte hygiene kurs, et kurs de selv har utviklet i forfatterdelen av Didac trainer. Kurset, som har en varighet på ca 30 minutter, tar for seg emner som håndvask, arbeidsantrekk, personlige eiendeler og personlig adferd. Kurset inneholder en rekke ulike virkemidler som lyd, film og ulike type oppgaver / øvelser.

Kurset fungerer som en sertifisering og har en gyldighet på 12 måneder. Når utløpsdatoen nærmer seg får medarbeiderne automatisk et varsel fra nettskolen om at nå er det snart på tide å resertifisere seg. Både påminnelser til gjennomføring av nettkurs, og sertifiseringer varsles automatisk fra nettskolen, noe som gjør at hele nettskolen fungerer som en «kursmaskin» med minimal manuell oppfølging.

«Det viktige nå fremover, er å holde fokuset oppe hos medarbeiderne. Vi kommer derfor om ikke altfor lenge distribuere korte mikrokurs som fokuserer på utvalgte kritiske områder, som f.eks god håndhygiene, rent arbeidsantrekk osv. Dette er temaer vi ikke kan gjenta for ofte, og spesielt i disse korona tider. Mikromodulene settes opp i en egen Meldingsplan i Didac trainer, og distribueres automatisk ut fra nettskolen på angitte tidspunkt – veldig enkelt, og veldig effektivt» sier en ivrig  rektor for Mesterbaker skolen, Helge Arild Olsen.

Helge Arild Olsen, ansvarlig for Mesterbaker skolen

«Vi har stor tro på nettbasert opplæring, og at dette er en riktig opplæringsform for Mesterbakeren i tiden fremover, ikke bare nå i denne spesielle tiden vi er inne i, men også når vi er over i en mer normal driftssituasjon. Vi skal ikke slutte med fysiske kurs, men vi ser at elæring på en hel del områder er en mye mer effektiv opplæringsform enn tradisjonelle kurs, og gir oss en helt annen oversikt og dokumentasjon. Den neste store elæringsmodulen blir et HMS kurs, et grunnkurs med en rekke konkrete potensielle faresituasjoner som vi alle kjenner oss igjen i. Vi gleder oss til fortsettelsen» avslutter Helge Arild.