Vi er stolte og glade for at rådgivningsselskapet Morefish har valgt læringsplattformen Didac trainer!

Morefish tilbyr tjenester innenfor akvakulturindustrien, med hovedvekt på landbaserte oppdrettssystemer. Selskapets visjon er å bidra til å utvikle fremtidens akvakultur gjennom tverrfaglig fokus på teknologi, biologi og kompetanse. Som en del av tilbudet har Morefish også etablert Morefish Academy, der de tilbyr ulike typer kurs. Læringsplattformen Didac trainer brukes til elæringskurs og webinarer.

Vi ønsker Morefish velkommen som Didac kunde og ser frem imot samarbeidet!