NHO har i samarbeid med Didac utarbeidet et nettkurs for egne medlemsbedrifter for hvordan de kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, både som arbeidsgivere, som innleier av arbeidskraft og innkjøpere av varer og tjenester.

Nettkurset har en felles introduksjon til arbeidslivskriminalitet i tillegg til åtte tips til hvordan vi kan jobbe for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Hvert tips fungerer som et lite kurs hvor deltakerne kan plukke med seg det som er nyttig for seg og sin bedrift. Tipsene består av informasjon, hva bedriften en jobber i kan gjøre for å følge opp, en oppgave eller et dilemma til diskusjon, og et forslag til kontraktstekst i avtaler med leverandører.

Vi takker for et godt samarbeid og ønsker NHO lykke til med kurset.