Vi har fått æren av å lage et renholdskurs for Eir Renhold!

Kurset skal gi alle ansatte en grunnleggende opplæring i hvordan Eir utfører renhold, samt informasjon om arbeidsgiver og arbeidsforhold. Dette vil føre til at Eir får mer kompetente ansatte, bedre utførte oppdrag, ansatte med yrkesstolthet og som føler mer eierskap til arbeidet. Dette vil gi mer fornøyde ansatte, mindre gjennomtrekk, mer fornøyde kunder og et godt omdømme.

Vi ønsker Eir Renhold lykke til med kurset!