Vi har hatt den glede av å samarbeide med Innlandet Fylkeskommune i utvikling av et nettbasert opplæringsprogram innen HMS og arbeidsmiljø. Nå er programmet ferdig utviklet, distribuert, og de første brukerne har allerede gjennomført!

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. Fylkeskommunen eier og drifter 23 videregående skoler, 41 tannklinikker og 2 folkehøgskoler. I tillegg eier og drifter de 7.000 kilometer fylkesveger og har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket, både buss og ferge.

Nå har fylkeskommunen i samarbeid med Didacs nettpedagoger utviklet et nettbasert opplæringsprogram innen HMS og arbeidsmiljø. Programmet består av 3 moduler og tar for seg emner som bla. roller i HMS arbeidet, psykososialt arbeidsmiljø, lederskap og medarbeiderskap, hvordan melde ifra, fysisk arbeidsmiljø og ergonomi. Hensikten med programmet er å gi alle ledere, verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) en grunnleggende innføring i hva som er godt systematisk HMS arbeid slik at man unngår helseskader, sykdom og skader på det ytre miljøet og materiell.

Opplæringsprogrammet ble publisert i begynnelsen av mai og det er allerede mange som har gjennomført hele eller deler av opplæringsprogrammet…og responsen fra deltakerne har så langt vært veldig god!

Vi takker Innlandet Fylkeskommune for et meget godt samarbeid og ønsker fylkeskommunen lykke til videre med HMS arbeidet!