Tidligere i år valgte NHO sentralt læringsplattformen Didac trainer som sitt Learning Management system. Nå utvides avtalen til også å gjelde en av de største landsforeningen i NHO; Norsk Industri.

Didac trainer skal benyttes til intern opplæring i hele NHO-fellesskapet, samt til NHO sentralt sitt tilbud av nettbaserte kurs til både medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg vil den enkelte landsforening ha mulighet til å benytte Didac trainer i sitt bransjeorienterte tilbud. Så langt er det Energi Norge gjennom Elektroinstallatørprøven, NHO Service og Handel gjennom nasjonal eksamensløsning for sikkerhetsbransjen, åtte bransjeforeninger i byggenæringen v/Blimester, NHO Logistikk og Transport, og nå Norsk Industri som har valgt å ta i bruk Didac trainer.

Vi er glade for tilliten NHO viser oss, og ser fram til et spennende og godt samarbeid!