To tanker i hodet samtidig, er det mulig?

Didac blogg – 23 november 2021
Av Harald Kirkebø, Markedssjef Didac as, epost: harald.kirkebo@didac.no

De fleste virksomheter ønsker å skape en levende og aktiv læringskultur i egen bedrift, en kultur der medarbeiderne ser viktigheten av å utvikle seg, lære nye ting – en kontinuerlig læringsprosess. Som virksomhet forsøker man å legge til rette for å utvikle denne læringskulturen – skape engasjement, få medarbeiderne til å dele kunnskap og erfaring, få dem til å foreslå innhold, premiere de som bidrar aktivt osv. Ofte en krevende øvelse som man må jobbe kontinuerlig med over tid for å få til å fungere.

I tillegg til at man ønsker å skape en god læringskultur, har de fleste virksomheter en rekke obligatoriske kompetansekrav som må oppfylles for å kunne operere i den bransjen de tilhører, krav som man ikke kan velge bort. Det kan være et konkrete kurs som må gjennomføres, eller en myndighetspålagt sertifisering som ansatte må oppdatere årlig, som for eksempel sikkerhetskurs og sertifiseringer innen entreprenørbransjen, offshore og sjøfart.

For å holde orden på hvem som har gjennomført hva og med hvilke resultater, bruker man gjerne en læringsplattform. En plattform der man kan utvikle nettkurs, tester, undersøkelser osv., distribuere opplæringen til utvalgte målgrupper, og følge opp progresjon og resultater vha ulike rapporter. For å stimulere til læring i virksomheten gjennom konkurranser, poeng, utmerkelser osv. bruker man gjerne også ulike læringsverktøy og kommunikasjonsløsninger.

Spørsmålet er om man på den ene siden kan tenke systematikk, dokumentasjon, sertifisering ol., og på den andre siden tenke prestasjoner, poeng osv., i en og samme læringsplattform? Vårt svar på dette er helt klart JA, …og vi tror det er lurt å ha begge disse tankene i hodet samtidig når man velger læringsverktøy.

Vårt utgangspunkt for å utvikle / videreutvikle læringsplattformen Didac trainer, er å tilby en plattform som håndterer og systematiserer både den obligatoriske opplæringen, og funksjonalitet som bidrar til å bygge en lærende organisasjon.

I praksis betyr dette funksjonalitet for systematikk:

 • Distribuere obligatorisk opplæring til utvalgte målgrupper
 • Sette tidsfrister
 • Automatisk utsendelse av påminnelser
 • Ta ut rapporter som viser status
 • Sette opp og følge opp sertifiseringer
 • Osv.

Og funksjonalitet som stimulerer til læring:

 • Deltakerne kan søke etter relevant opplæring i en katalog tilpasset sin målgruppe
 • Som deltaker foreslå og dele læringsinnhold gjennom plattformen
 • Kunne delta i diskusjoner
 • Sette opp og følge opp konkurranser
 • Samle poeng og utmerkelser (badger)
 • Osv.

I enkelte bransjer vil man ha mest fokus på systematikk og «compliance», som f.eks sjøfart, bygg og anlegg, industri osv., mens i andre bransjer vil «gamification» være viktigere, som f.eks å skape engasjement blant selgere i en butikkjede – dele innhold, samle «badger», leaderboard osv. Når man har begge mulighetene i en og samme plattform, kan virksomhetene selv velge hvor mye og hva man ønsker å legge vekt på – noe obligatorisk og noe «gamification» preget.

Slik vi ser det må en komplett læringsplattform også inneholde verktøy som støtter alle type læringsaktiviteter, ikke bare nettbaserte. Det betyr muligheten til å utvikle og ajourholde alt fra det lille mikrokurset til det komplette opplæringsprogrammet. Produksjon og oppdatering av læringsinnhold er derfor en sentral del av læringsplattformen Didac trainer. Som administrator / produsent kan man selv utvikle og ajourholde en rekke ulike læringsaktiviteter som: mikrokurs, interaktive nettkurs, tester, undersøkelser, avsjekk / læringsressurs, klasseromskurs /webinar, skriftlige innsendingsoppgaver og komplette opplæringsprogram. Det produserte innholdet gjøres tilgjengelig for medarbeiderne enten som obligatorisk opplæring/ sertifisering, og/eller som et tilbud med eventuell premiering.

Ja, takk – to tanker i hodet samtidig: Velg en læringsplattform som er sterk på systematikk og oppfølging, men som også har funksjonalitet som stimulerer til læring og bygger en lærende organisasjon.