Didac er blant de mest erfarne leverandørene av elæringstjenester på det skandinaviske markedet. Med over 18 års erfaring i utvikling av elæringsløsninger for nordiske bedrifter/ organisasjoner innehar vi kompetanse på de fleste felt innen fagområdet.

Våre kunder er fra ulike bransjer og benytter seg av vår kompetanse i ulik grad og på mange ulike måter. Felles for de fleste av dem er at de bruker våre nettbaserte læringsverktøy for produksjon, distribusjon og oppfølging av læringsaktiviteter. Ved hjelp av våre verktøy kan våre kunder utvikle alt fra små nettbaserte opplæringssekvenser til komplette opplæringsprogram bestående av nettkurs, samlinger og innsendingsoppgaver.

Didac bistår med å designe og bygge opp bedriftsinterne skoler – i hele prosessen fra produksjon av innhold til distribusjon, gjennomføring og oppfølging. Vår erfaring fra en rekke store organisasjoner i Skandinavia er unik.

Vårt fokus og vår strategi er å levere i hovedsak to typer produkter og tjenester;

  • Didac trainer – komplett læringsplattform i skyen
  • Pedagogiske tjenester i form av kursutvikling og rådgivning
  • Attention – gratis mikromoduler innen ulike emner og for ulike bransjer