Introduksjon og onboarding på nett - hvordan skape en god start for nyansatte i Felleskjøpet?

En god introduksjon til et nytt arbeidsstedet kan bidra til at nyansatte raskere føler seg som en del av bedriften og kommer fortere i gang med jobben. Gjennom å…

  • bli kjent med hele bedriften
  • få innsikt i kultur og samhandling
  • lære om merkevaren & identitet
  • få kjennskap til de viktigste verktøy man har brukt for som ansatt

…kan nyansatte forstå og identifisere seg mer med bedriften tidlig i ansettelsesforholdet.

Et nettbasert nyansattprogram er en god måte å sikre en enhetlig opplæring på for alle nyansatte, og mulighetene er mange for å legge opp løpet akkurat slik bedriften har behov for, om det er å sette sammen flere mindre e-læringskurs eller kombinere nettkurs med samlinger.

Vi har nå ferdigstilt introduksjonskurs for Felleskjøpet. Felleskjøpet ønsket å få produsert et introduksjonskurs i 3 moduler, slik at fleksibiliteten ved gjennomføring ble større. Hver modul er en selvstendig enhet, men de kan også tas rett etter hverandre. Ved hjelp av informasjon, interaktivitet, video og oppgaver, får nyansatte en felles plattform og viktig kunnskap om sin nye arbeidsgiver.

Vi ønsker Felleskjøpet lykke til med introduksjonsprogrammet!