Vi er stolte og glade for at arbeidstakerorganisasjonen Parat har valgt læringsplattformen Didac trainer fra Didac.

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og har over 40 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. Lønns- og tarifforhandlinger og bistand til medlemmer som opplever ulike utfordringer er blant Parat sine hovedoppgaver. I tillegg til dette tilbyr Parat også en rekke kurs og seminarer til både tillitsvalgte og øvrige medlemmer.

Nå tar Parat i bruk læringsplattformen Didac trainer for å kunne utvikle nettbaserte kurs og komplette opplæringsprogram, og administrere alle kurs og læringsaktiviteter som tilbys. Ved å ta i bruk Didac trainer vil Parat både videreutvikle sitt opplæringstilbud, og sikre at flest mulig av Parats tillitsvalgte gjennomfører Parats opplæringsprogram.

Vi ønsker Parat velkommen som ny Didac kunde og ser frem imot samarbeidet!