Didac er blant de mest erfarne leverandørene av elæringstjenester på det norske markedet.

Med over 18 års erfaring i utvikling av elæringsløsninger for skandinaviske bedrifter/organisasjoner innehar vi kompetanse på de fleste områder innen fagområdet.

Våre kunder er fra ulike bransjer og benytter seg av vår kompetanse i ulik grad og på mange ulike måter. Felles for de fleste av dem er at de bruker våre nettbaserte læringsverktøy for produksjon, distribusjon og oppfølging av læringsaktiviteter. Ved hjelp av våre verktøy kan dere utvikle alt fra mikrokurs til komplette opplæringsprogram bestående av nettkurs, tester, samlinger, innsendingsoppgaver og undersøkelser (surveys).

Didac bistår med å designe og bygge opp bedriftsinterne skoler – i hele prosessen fra produksjon av innhold til distribusjon, gjennomføring og oppfølging. Vår erfaring fra en rekke stor organisasjoner i Skandinavia er unik. Didac har kontorer i på Lysaker i Oslo og på Östermalm i Stockholm.

Vårt tilbud kan deles inn i følgende hovedområder:

  • Didac trainer  – Læringsplattform i skyen
  • Vi utvikler nettbaserte kurs og komplette opplæringsprogram
  • ATTENTION – gratis moduler innen ulike emner og for ulike bransjer