Har du minimum 5 års erfaring innen salg, men mangler utdanning innen faget? Da er veien til en formell fagutdanning kort.

Det du mangler er teoridelen og en praktisk fagprøve. Opplæringsprogrammet består av interaktive moduler, selvstudium, tester, refleksjonsoppgaver og innsendingsoppgaver, og dekker fagområdene salg, service, markedsføring, økonomi, svinn, personaladministrasjon, og HMS.

Du må sende inn tre oppgaver til oss, inkludert en eksamenstreningsoppgave før teorieksamen. Våre dyktige veiledere gir konstruktive og gode tilbakemeldinger.

Etter at opplæringsprogrammet er gjennomført, melder du deg opp til skriftlig sentralgitt eksamen i Salgsfaget VG3 fagkode SLG  (SLG3103). Du melder deg opp til skriftlig eksamen på inschool.visma.no. Når du har fullført og bestått teorieksamen, kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven i det fylket du er bosatt i.

Markedets laveste pris!
Pris for hele opplæringsprogrammet: KUN kr. 10.900,- pr. deltaker!
Er du medlem av Handel og Kontor, kan du søke om tilskudd fra HKs utdanningsfond på inntil kr. 10.000,-. Organiserte i andre fagforbund kan også søke om stipend.

For mer informasjon:
Epost: firmapost@didac.no
Telefon: 951 43272 eller 900 32 561