Vi utvikler alt fra mikrokurs til komplette opplæringsprogram bestående av læringsmoduler, tester, undersøkelser og oppgaver!

Vi er en gjeng med pedagoger, grafiske designere, illustratører, animatører, fotografer og tekstforfattere. Sammen med kundene våre jobber vi med utgangspunkt i en utviklingsmodell som sikrer en god prosess fra oppstart til leveranse og lansering– enten det skal utvikles mikrokurs på mobil, større nettkurs eller opplæringsprogram med flere læringsaktiviteter.

AD/Grafisk kompetanse
Didac lang erfaring med utforming av grunndesign og grafikk for bruk i e-læringskurs, med medarbeidere som også har formell kompetanse innen grafisk design og visuell kommunikasjon. Vi utformer i de fleste tilfeller all grafikk som benyttes i kurs hos kunde. I en del tilfelle ønsker kunde å benytte eget byrå, vi her dermed også bred erfaring i å bistå med nødvendig kompetanse for at et slikt samarbeid skal bli best mulig.

AV/multimediakompetanse
Didac har solid erfaring med utvikling av virkemidler som animasjoner, film og lyd. Våre medarbeidere har tung formell utdanning innen multimedia, i tillegg til flere års erfaring i ulike produksjoner. Vi utvikler innholdet i både egne verktøy og tredjeparts verktøy, alt avhengig av hva som skal utvikles og hvilke krav kunden har til selv å kunne oppdatere innholdet.

Vi har også utstyr og kompetanse til å ta opp og redigere foto/film, deriblant utstyr for å benytte grønnskjerm-teknologi. Opptak foretas enten i kontrollerte omgivelser i studio eller på stedet. Vi har nødvendig utstyr for dette med bl.a eget grønnskjermstudio. Vi benytter oss av profesjonelle skuespillere for innspilling av tale.

Ønsker dere å utvikle kurs selv?
Didac har mange kunder som selv ønsker å utvikle e-læring i egen organisasjon. For denne type kunder gjennomfører vi opplegg med vekt på overføring av pedagogisk kompetanse.  Didac sine konsulenter har alle erfaring i veiledning og opplæring i prosessen med å utvikle og innføre e-læring i en organisasjon – fra rådgivning i planleggingsfasen, til konkret utvikling av medieelementer og montering av kurs i forfatterverktøy – til implementering og administrativ håndtering av kurs, brukere og rapportering.

Vi sparker dere i gang og bistår med idemyldring, manus eller utvikling i forfatterverktøyet!

_______________________________________________

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

Telefon: +47 982 25 930
Epost: firmapost@didac.no