Tenk systematikk samtidig som du stimulerer til læring gjennom konkurranser, utmerkelser og poeng!

 

 

Læring skal selvfølgelig være engasjerende og spennende, men en «tommel opp» etter endt kurs er i seg selv ikke nok. I tillegg til at læringen skal gi varig effekt for deltakerne, er det helt sentralt for mange virksomheter å ha full oversikt over hvem som har har gjennomført hva, når, og med hvilke resultater. Dette kan være både digitale kurs og tradisjonelle klasseromskurs, interne kurs, men også eksterne nettkurs og samlinger. 

Lag engasjerende opplæring og sett opplæring i system!

Med læringsplattformen Didac trainer kan dere selv utvikle engasjerende, interaktive og spennende kurs, og administrere og systematisere alle læringsaktivitetene i virksomheten.  Didac trainer er en komplett løsning bestående av en rekke interaktive forfatterverktøy, og et administrasjonssystem. I Didac trainer kan en utvikle alt fra små mikrokurs til komplette opplæringsprogram, tester og undersøkelser, og administrere klasseromskurs, sertifiseringer og kompetanseprofiler.

Hvorfor velge læringsplattformen Didac trainer?

Didac trainer er norskutviklet, spesielt tilpasset Nordiske virksomheter. Løsningen er 100 % nettbasert og brukes i dag av over 130 virksomheter, alt fra mindre bedrifter til store konsern. Både Didac trainer og prismodellen er skalerbar etter størrelsen på virksomheten, noe som innebærer at man kan starte i det små og bygge ut nettskolen i takt med økt bruk. Vi har jobbet med utvikling av læringsplattformer i over 15 år, og har solid kompetanse med å implementere denne type løsninger i både private og offentlige virksomheter.

Produksjon og administrasjon i samme system
En av de store styrkene med Didac trainer er at forfatterverktøyet og administrasjonsdelen av systemet er en og samme løsning. I praksis betyr dette at man ikke behøver å laste opp SCORM pakker ved alle små og store endringer – det er bare å gjøre endringen, lagre og så er det oppdatert for de som har tilgang til kurset. Enklere blir det ikke!

Alle verktøy følger med
Didac trainer inneholder avanserte, men samtidig brukervennlige forfatterverktøy. I verktøyene kan det lages alt fra små mikrokurs som skal distribueres raskt ut til et stort antall brukere, eller mer omfattende nettkurs og opplæringsprogram – alle verktøyene følger med i løsningen!

  •  Mikrokurs
  •  Interaktive nettkurs
  •  Tester
  •  Undersøkelser
  •  Skriftlige innleveringer
  •  Avsjekk / læringsressurs
  •  Komplette opplæringsprogram

Enkel og brukervennlig rapportering
Lynrask oversikt over gjennomført opplæring, enten det er små korte mobilkurs eller mer omfattende opplæringsprogram. Send rapportene ut på sms eller epost, brutt ned  på den enkelte avdeling / medarbeider.

Fokus på innhold – ikke system
I mange sammenhenger er det tungvint for brukeren å måtte forholde seg til en hel læringsplattform, med pålogging, menyer, meldinger osv. I Didac trainer kan deltakerne gjennomføre kurs via linker og sms, skanning av QR-koder , både innlogget med tracking og uten innlogging.

Gratis mikrokurs følger med plattformen
Hensikten med mikrokursene (Attention) er at de skal fungere som remindere / påminnelser innen viktige emner, som et supplement til annen opplæring i virksomheten. Pr. idag finnes det ferdige moduler innen IT sikkerhet, førstehjelp, smittevern og produksjon av næringsmidler, og flere kommer. Les mer

Integrasjon – brukerinformasjon
Didac trainer kan integreres med andre systemer for utveksling av brukerdata og kurshistorikk. Det kan f.eks være lønnssystemer, HR systemer eller ulike kompetanseløsninger.

En av Skandinavias mest brukte læringsplattformer
I dag er det i overkant 130 virksomheter som bruker Didac trainer som sin plattform for produksjon, distribusjon og oppfølging av nettbasert læring, både private bedrifter fra ulike bransjer, og offentlige virksomheter. Didac trainer er utviklet i Norge med norske utviklere. Det betyr blant annet at veien er kort for påvirkning og innspill til ny og forbedret funksjonalitet

Start i morgen!
Didac trainer leveres som en skyløsning og installeres i løpet av noen timer.

Hovedfunksjoner i Didac trainer

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ta kontakt med oss for en uforpliktende demonstrasjon av Didac trainer:

Epost:       firmapost@didac.no
Telefon:    +47 900 32 561